1

McCarthy, Mary - Herinneringen aan mijn Roomse jeugd

2

Léautaud, Paul - Onvoltooid verleden tijd / In memoriam / Jeugdliefde

3

Alexandrov, Victor - Adder onder adders

4

Morrison, Majbritt - Jungle West 11

5

Paustovskij, Konstatin - Begin van een onbekend tijdperk

6

Progl, Zoe - Koningin van de onderwereld

7

Sachs, Maurice - Heksensabbat

8

Léautaud, Paul - Particulier dagboek 1917-1924

9

Strindberg, August - Inferno

10

Werkman, Hendrik Nicolaas - Brieven van H.N. Werkman

11

Dali, Salvador - Mijn leven als genie

12

Léautaud, Paul - Lichtzinnige herinneringen

13

Nietsche, Friedrich - Ecce Homo

14

Behan, Brendan - Bekentenissen van een Ierse rebel

15

Strindberg, August - De zoon van een dienstbode

16

Paustovskij, Konstatin - Verre jaren

17

Romein-Verschoor, Annie - Omzien in verwondering (2 delen)

18

Zuylen, Belle van - Rebels en beminnelijk

19

Casanova, Giacomo - Memoires

20

Léautaud, Paul - Literair dagboek 1893-1921

21

Hesse, Herman - Zinnig eigenzinnig

22

Strindberg, August - Tijd van gisting

23

Orwell, George - Een olifant omleggen

24

Hynckes, Raoul - De vrienden van middernacht

25

Benjamin, Walter - Berlijnse jeugd

26

Toergenjev, I.S. - Herinneringen

27

Scott Fitzgerald, F. - De namiddag van een schrijver

28

Neruda, Pablo - Ik beken ik heb geleefd (2 delen)

29

Heine, Heinrich - De Harzreis

30

Schopenhauer, Arthur - Er is geen vrouw die deugt

31

Canetti, Elias - Wat de mens betreft

32

Paustovskij, Konstatin - Onrustige jeugd

33

Dostojevskaja, A.G. - Herinneringen

34

Léautaud, Paul - Particulier dagboek 1925-1950

35

Power, Arthur - Gesprekken met James Joyce

36

Bakoenin, Michail - Bakoenins biecht

37

Woolf, Virginia - Schrijversdagboek (2 delen)

38

Craft, Robert - Igor Strawinsky, de kroniek van een vriendschap

39

Leopardi, Giacomo - Gedachten

40

Boelgakov, Valentin - Het laatste levensjaar van L.N. Tolstoj

41

Hamsun, Knut - Langs overwoekerde paden

42

Green, Julien - Journaal 1926-1945

43

Ros, Martin - Schrijvers over zichzelf

44

Goll, Claire - Alles is ijdelheid

45

Peereboom, J.J. - Ik ben niets veranderd

46

Handke, Peter - De last van de wereld

47

Brouwers, Jeroen - Mijn Vlaamse jaren

48

Custine, Astolphe Marquis de - Brieven uit Rusland

49

Grosz, George - Een klein ja, een groot nee

50

Canetti, Elias - De behouden tong

51

Deyssel, Lodewijk van - Het Ik, heroïesch-individualistische dagboekbladen

52

Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte - Het vuur brandde voort

53

Pepys, Samuel - Geheim dagboek van een puritein

54

Multatuli - Liefdesbrieven

55

Céline, Louis-Ferdinand - Van de ene dood naar de andere

56

Flaubert, Gustave - Haat is een deugd

57

Andreas-Salomé, Lou - Terugblik op mijn leven

58

Roland Holst, A. - Brieven aan Marius Brinkgreve

59

Komrij, Gerrit - Verwoest Arcadië

60

Sjklovski, Viktor - Sentimentele reis

61

Paustovskij, Konstatin - De tijd van grote verwachtingen

62

Helman, Albert - Het einde van de kaart

63

Brecht, Bertolt - Dagboeken 1920-1922

64

Sjostakovitsj, Dmitiri - Getuigenis

65

Stendhal - Brieven

66

Montherlant, Henry de - Spelen met stof

67

Graves, Robert - Dat hebben we gehad

68

Modiano, Patrick & Emmanuel Berl - Verhoor

69

Green, Julien - Journaal 1946-1976

70

Leiris, Michel - Arena

71

Nietsche, Friedrich - Uit mijn leven

72

Döblin, Alfred - Fatale reis

73

Tsvetajeva, Marina - Herinneringen en portretten

74

Canetti, Elias - De fakkel in het oor

75

Gorki, Maxim - Portretten

76

Greene, Graham - Vluchtwegen

77

Milosz, Czeslav - Geboortegrond

78

Joyce & Co. - Venetiaanse brieven en Calabrese dagboeken

79

Greene, Graham - Een soort leven

80

Sand, George & Alfred de Musset - Een moeilijke liefde

81

Palinarus (Cyril Connolly) - Het rusteloze graf

82

Tsjoekovskaja, Lidija - Ontmoetingen met Anna Achmatova

83

Paustovskij, Konstatin - De sprong naar het Zuiden

84

Timmerman, Aegidius W. - Tims herinneringen

85

Strauss, Botho - Paren, passanten

86

Emants, Marcellus - Op reis door Zweden

87

Mann, Klaus - Het keerpunt

88

Céline, Louis-Ferdinand - Brieven aan vriendinnen

89

Nooteboom, Cees - Waar je gevallen bent, blijf je

90

Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten 1812-1838

91

Slauerhoff, J. - Brieven aan Hans Feriz

92

Naipaul, V.S. - Proloog voor een autobiografie

93

Flaubert, Gustave - De kluizenaar en zijn muze

94

Hippius, Zinaida - De schittering van woorden

95

Napoleon, Lodewijk - Gedenkschriften

96

Brouwer, L.E.J. & C.S. Adama van Scheltema - Droeve snaar, vriend van mij

97

Benjamin, Walter - Dagboek uit Moskou

98

Tolstoj, Sofia - Dagboek

99

Salomons, Annie - Herinneringen uit de oude tijd

100

Hart, Maarten 't - Het roer kan nog zes keer om

101

Handke, Peter - De geschiedenis van het potlood

102

Douglas, Norman - Terugblik

103

Paustovskij, Konstatin - Boek der omzwervingen

104

Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten 1838-1847

105

Proust, Marcel - Brieven 1885-1906

106

Hugo, Victor - Zelf gezien

107

Sartre, Jean-Paul - Schemeroorlog

108

Ros, Martin & Emile Brugman - Privé-domein 1966-1984

109

Willemsen, August - Braziliaanse brieven

110

Bernhard, Thomas - Een kind

111

Yeats, William Butler - Autobiografiën (2 delen)

112

Presser, J. - Louter verwachting

113

Toergenjev, I.S. - Brieven

114

Singer, Isaac Bashevis - Op zoek

115

Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten 1847-1852

116

Sarraute, Nathalie - Kindertijd

117

Goncourt, Edmond & Jules de - Dagboek

118

Kloos, Willem - Zelfportret

119

Sagan, Françoise - Dierbare herinneringen

120

Sartre, Jean-Paul - Brieven aan Castor 1926-1939

121

Canetti, Elias - Het ogenspel

122

Canetti, Elias - Het geheime hart van het uurwerk

123

Jünger, Ernst - Parijs dagboek 1941-1943

124

Sartre, Jean-Paul - Brieven aan Castor 1940-1963

125

Byron, Lord - Brieven en dagboeken

126

Benn, Gottfried - Dubbelleven

127

Berlioz, Hector - Mijn leven 1803-1834

128

Chodasevitsj, Vladislav - Necropolis

129

Mann, Thomas - Dagboeken 1918-1939

130

Léautaud, Paul - Particulier dagboek 1933

131

Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten 1852-1864

132

Barnard, Benno - Uitgesteld paradijs

133

Straten, Hans van - De omgevallen boekenkast

134

Berlioz, Hector - Mijn leven 1834-1865

135

Gontsjarov, Ivan A. - Reis om de wereld

136

Morand, Paul - Venetiës

137

Paustovskij, Konstatin - De gouden roos

138

Boon, Louis Paul - Memoires van Boontje

139

Aksakov, Sergej T. - Een jeugd in Rusland

140

Renard, Jules - Dagboek (2 delen)

141

Auster, Paul - Het spinsel van de eenzaamheid

142

Pasternak, Boris & Olga Freidenburg - Contradans in brieven 1910-1954

143

Trollope, Anthony - Een autobiografie

144

Peereboom, J.J. - Vraag niet waarom

145

Morriën, Adriaan - Plantage Muidergracht

146

Tsjechov, Michail - Rondom Tsjechov

147

Svevo, Italo - Autobiografisch profiel

148

Wassiltschikoff, Marie - Berlijns dagboek 1940-1945

149

Jünger, Ernst - Parijs dagboek 1943-1944

150

Zomeren, Koos van - Een jaar in scherven

151

Ros, Martin & Emile Brugman - Ik herinner mij

152

Herzen, Alexander I. - Feiten en gedachten 1864-1868

153

Roland Holst, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst

154

Erens, Frans - Vervlogen jaren

155

Gissing, George - De intieme geschriften van Henry Ryecroft

156

Sorokin, Pitirim - Bladen uit een dagboek

157

Jouhandeau, Marcel - Dagboeken

158

Strauss, Botho - Niemand anders

159

Déry, Tibor - Geen oordeel

160

Boon, Louis Paul - Brieven aan literaire vrienden

161

Mahler-Werfel, Alma - Mijn leven

162

Pasternak, Boris - Autobiografische geschriften

163

Hölderlin, Friedrich - Onder een ijzeren hemel

164

Strindberg, August - Verslag van twee huwelijken

165

Petsjerin, Vladimir - Van over het graf

166

Pessoa, Fernando - Het boek der rusteloosheid

167

Eckermann, Johann Peter - Gesprekken met Goethe

168

Zweig, Stefan - De wereld van gisteren

169

Berl, Emmanuel - Rachel en andere gratiën

170

Perros, Georges - Plakboek

171

Verdi, Guiseppe - Autobiografie in brieven

172

Fontane, Theodor - Brieven

173

Perec, Georges - W of de jeugdherinnering

174

Kierkegaard, Soren - Dagboeken

175

Bruyn, E.B. de - Uit een leven

176

Sévigné, Madame de - Brieven

177

Willemsen, August - De val

178

Galey, Matthieu - Dagboek

179

Wispelaere, Paul de - Het verkoolde alfabet

180

Singer, Isaac Bashevis - Het hof van mijn vader

181

Schopenhauer, Arthur - De wereld deugt niet

182

Flaubert, Gustave & George Sand - Wij moeten lachen en huilen

183

Brouwers, Jeroen - Kroniek van een karakter

184

Nabokov, Vladimir - Zuivere kleuren

185

Rozanov, Vasili - Roem is een slang

186

Pla, Josep - Het grijze schrift

187

Kafka, Franz & Max Brod - Een vriendschap in brieven

188

Morriën, Adriaan - Ik heb nu weer de tijd

189

Bruyn, Günter de - Verschoven stad

190

Mann, Golo - In de schaduw van de tovenaar

191

Cheever, John - Verscheurde stilte

192

Boecharina, Anna Larina - De revolutie ging in het rood gekleed

193

Sert, Missia - Missia

194

Nietsche, Friedrich - Nietsche contra Wagner

195

Kadorff, Ursula von - Gebombardeerd dagboek 1942-1945

196

Céline, Louis-Ferdinand - Sterven of liegen

197

Thijssen, Theo - In de ochtend van het leven

198

Hebbel, Friedrich - Een blinde bij zonsopgang

199

Bergman - De tijd te lijf

200

Komrij, Gerrit - De buitenkant

201

Diderot, Denis - Brieven aan Sophie

202

Canetti, Elias - Het pantheon van vergeten dingen

203

Mann, Thomas - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten

204

Pessoa, Fernando - Mijn droom is van mij

205

Mann, Klaus - Opgejaagd, verdoemd, verloren

206

Camp, Maxime Du - Uren met Flaubert

207

Ray, Man - Belicht geheugen

208

Goncourt, Edmond & Jules de - God, geld en seks

209

Sallenave, Danièle - Gepasseerd station

210

Barbellion, W.N.P. - Dagboek van een teleurgesteld man

211

Rousseau, Jean-Jacques - Bekentenissen

212

Saint-Simon - Memoires

213

Franssens, Jean-Paul - Zuiderkerkkhof 1

214

Meyrink, Frank - Gottliebs dood

215

Bashkirtseff, Marie - Waarom zou ik liegen

216

Leiris, Michel - In de tegenwoordige tijd

217

Bilderdijk, Willem - Liefde en ballingschap

218

Tanizaki, Junichiro - Kinderjaren

219

Auster, Paul - Van de hand in de tand

220

Willemsen, August - Vrienden, vreemden, vrouwen

221

Wieg, Rogi - Liefde is een zwaar beroep

222

Ehrenburg, Ilja - Ik ben nooit onverschillig geweest

223

Schalekamp, Jean - Dr. Freud heeft hier gewoond

224

Bakker, Rudolf - Hoe het komt dat ik nog leef

225

Andersen, Hans Cristian - Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd

226

Gruwez, Luuk - Het land van de wangen

227

Franssens, Jean-Paul - De wereld wil bedrogen worden

228

Nietsche, Friedrich - Afgemat als een eendagsvlieg bij avond

229

Mann, Thomas - Roem en verliefdheid

230

Cocteau, Jean - Dagboek van een duizendkunstenaar

231

Büch, Boudewijn - Een boekenkast op reis

232

Queneau, Raymond - Mijn moeder zong

233

Canetti, Elias - Slotsom

234

Brontë, Gezusters - Verwoeste levens

235

Mercier, Louis Sebastien - Niemand ontbijt meer met een glas wijn

236

Hart, Maarten 't - Een deerne in lokkend postuur

237

Nadar, Félix - Toen ik fotograaf was

238

Mahler, Alma - Het is een vloek een meisje te zijn

239

Rimbaud, Arthur - Afrikaanse brieven

240

Yourcenar, Marguerite - Nauwkeurig, met verbeten hartstocht

241

Vieira, Padre Antonio - Een natte hel

242

Basho, Matsuo - De herfstwind dringt door merg en been

243

Mann, Erica - Mijn vader, de tovenaar

244

Onfray, Michel - Vulkanische verlangens

245

Singer, I. B. - Meer verhalen van het hof van mijn vader

246

Bruyn, Günter de - Veertig jaar

247

Giphart, Ronald - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid

248

Kessler, Henry Graaf - De dans op de vulkaan

249

Achmatova, Anna - De echte twintigste eeuw

250

Heijden, A. F. Th. van der - Engelenplaque

251

Perec, Georges - Ik ben geboren

252

Kapuscinkski, Ryszard - Lapidarium

253

Segalen, Victor - Brieven uit China

254

Nerval, Gérard de - Het treurige beroep van een schrijver

255

Plath, Sylvia – De dagboeken 1950-1962

256

Basho, Matsuo – De smalle weg naar het verre Noorden

257

Lichtenberg, Georg Christoph - Gekleurde schaduwen

258

Canetti, Elias – Party tijdens de Blitz

259

Gide, André – Het innerlijk blauw. Een keuze uit het dagboek 1918-1939

260

Weverbergh, Julien - Weverbergh '30 - '70

261

Zomeren, Koos van – Nog in morgens gemeten

262

Flaubert, Gustave – Geluk is onmogelijk

263

Delacroix, Eugene – Ik heb het niet over middelmatige mensen

264

Prokofjev, Sergej – Dagboek 1907 – 1933

265

Ramos, Graciliano – Kinderjaren

266

Jongstra, Atte – Klinkende ikken

267

Japin, Arthur – Zoals dat gaat met wonderen

268

Dagboek van een lezer

269

Léautaud, Paul – Brieven aan mijn moeder

270

Said, Edward W. – Ontheemd

271

Debussy, Claude – Hartstochtelijk houd ik van muziek

 

 

Last updated on 31/05/2010
by Ton Koppens
Email: ton@tonkoppens.nl